Samochód Zastępczy
Pomoc Drogowa
polishenglishdeutch
Język Strony:


Jestem Sprawcą / Poszkodowanym

Naprawy Powypadkowe

Ubezpieczenie OC stanowi podstawowy środek rekompensaty za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu - spowodowane przez sprawcę wypadku.

Z ubezpieczenia tego przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz pojazdu lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowania z tytułu OC posiadaczy pojazdów można domagać się również za szkody powstałe:

  • Przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
  • Bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
  • Podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która, prowadząc auto w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę.

Logo Pitlane - Rzeczoznawca Samochodowy
Pitlane - Rzeczoznawca Samochodowy Wejherowo, Gdańsk, Gdynia, Rumia, Reda / Pomorskie - Rzeczoznawstwo,najlepsze doradztwo w zakresie ubezpieczeń i odszkodowań, Ekspertyzy,oceny techniczne, analiza przebiegu wypadków, naprawa, transport.
Projekt i wykonanie: brandless.pl